Karakum

Kamieļu karavānas veidošana

menu

Kad kamieļa kārts iegādāta, spēlētājam tā tūlīt jāpievieno savai karavānai. Kamieļi tiek novietoti pa labi no to karavānu meistara vai iepriekš iegādātas kamieļa kārts. Aiz karavānu meistara var novietot jebkuru kamieļa kārti, taču visiem nākamajiem kamieļiem jābūt tādā pašā krāsā vai ar to pašu skaitli kā iepriekšējam kamielim.

Ja iegādātajam kamielim ar iepriekšējo nesakrīt ne krāsa, ne skaitlis, tas jānovieto pa kreisi no karavānu meistara kārts. Šo iespēju drīkst izmantot tikai tad, ja spēlētājs nevar iegādāto kamieli pievienot savai karavānai. Šādi kamieļi neskaitās daļa no spēlētāja karavānas, un spēles beigās par tiem varēs saņemt tikai pusi punktu (apaļojot uz leju). Tiklīdz karavānai iespējams pievienot kamieļu kārtis, kas atrodas pa kreisi no karavānu meistara, spēlētājs to tūlīt arī izdara.