Karakum

Īpašās resursu kārtis

menu

Papildus precēm ir vēl viena īpašā resursu kārts — zelts. Ar zeltu var aizstāt jebkuru vienu preču kārti.

Taču resursu vākšanas laikā spēlētājs var pacelt tikai vienu atklātu zelta kārti un pēc tam nevar ņemt papildu preču kārtis. Tātad spēlētājs nedrīkst pacelt atklātu zelta kārti kā savu otro kārti.

Piezīme: ja spēlētājs zelta kārti paceļ no resursu kaudzītes (aizklātu), viņš drīkst pacelt arī otru resursu kārti, taču tā nevar būt atklāta zelta kārts.

Atklātu zelta kārti var pacelt, kad spēlētājs iegādājas kamieļa kārti ar vērtību 1.