Karakum

Kamieļa iegādāšanās

menu

Spēlētājs var iegādāties jebkuru atklāto kamieļa kārti no tirgus plača. Lai iegādātos kamieli, spēlētājam izspēlēto kāršu kaudzītē jāatmet kamieļa cenai atbilstošās preču kārtis.

Iegādājoties kamieļu kārtis, ir svarīgi pārbaudīt, par kurām kamieļu kārtīm tajā brīdī papildus jāmaksā nodoklis. Kamieļu kārtīm, kas ir tādā pašā krāsā kā kārts, kas atrodas tieši blakus kamieļu krājumu kaudzītei, cena tiek palielināta par 1 papildu preci.

Piezīme: mēs iesakām pabīdīt mazliet uz augšu pirmo kamieli un kamieļus, kas atbilst tā krāsai, lai tos būtu vieglāk pamanīt.

Iegādājoties kamieļu kārtis, spēlētājs var izmantot divas vienādas preču kārtis, lai aizstātu jebkuru citu preču kārti.

Pēc kamieļa kārts iegādāšanās visas kamieļu kārtis pabīdi pa labi tā, lai pirmā vieta tieši blakus kamieļu krājumu kaudzītei būtu brīva, un tad atklāj jaunu kamieļa kārti no kaudzītes. Tas nozīmē, ka katru reizi, kad kāds iegādāsies kamieli, var mainīties krāsa, par kuru papildus jāmaksā nodoklis.

Kad kamieļa kārts iegādāta, spēlētājam tā tūlīt jāpievieno savai karavānai.