Karakum

Resursu vākšana

menu

Spēlētājs var pacelt vienu atklātu zelta kārti VAI divas preču kārtis, izvēloties ņemt atklātās kārtis vai aizklātās no resursu kaudzītes. Ja tiek paņemta kāda no atklātajām kārtīm, tās vietā uzreiz tiek nolikta jauna kārts no resursu kaudzītes. Ja resursu kaudzītē beidzas kārtis, sajauc izspēlēto kāršu kaudzīti, lai izveidotu jaunu resursu kaudzīti.

Spēlētājs kā savu otro kārti nedrīkst pacelt atklātu zelta kārti.

Piezīme: ja spēlētājs zelta kārti paceļ no resursu kaudzītes (aizklātu), viņš drīkst pacelt arī otru resursu kārti, taču tā nevar būt atklāta zelta kārts.

Spēlētāja rokā var būt neierobežots skaits kāršu.