Karakum

Papildu nodoklis

menu

Iegādājoties kamieļu kārtis, ir svarīgi pārbaudīt, par kurām kamieļu kārtīm tajā brīdī papildus jāmaksā nodoklis. Kamieļu kārtīm, kas ir tādā pašā krāsā kā kārts, kas atrodas tieši blakus kamieļu krājumu kaudzītei, cena tiek palielināta par 1 papildu preci.

Piezīme: lai arī spēlētājam par kamieļiem ar nodokli jāmaksā vairāk, spēles beigās par tiem netiek saņemti papildu punkti.

Pēc kamieļa kārts iegādāšanās visas kamieļu kārtis pabīdi pa labi tā, lai pirmā vieta tieši blakus kamieļu krājumu kaudzītei būtu brīva, un tad atklāj jaunu kamieļa kārti no kaudzītes. Tas nozīmē, ka katru reizi, kad kāds iegādāsies kamieli, var mainīties krāsa, par kuru papildus jāmaksā nodoklis.