Karakum

Gājiena pārskats

menu

Katrā gājienā spēlētājs veic vienu no divām iespējamajām darbībām:

- vāc resursus,

- iegādājas kamieli.

Tad spēlētāja gājiens beidzas un savu gājienu veic nākamais spēlētājs pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

Spēlētāji turpina veikt savas darbības, līdz tirgus placi nav iespējams papildināt ar jaunu kamieli. Šajā brīdī spēle beigsies.