Karakum

Vai visi spēlētāji spēles laikā veic vienādu darbību skaitu?

menu
Atkarīgs no situācijas.
Var gadīties, ka daži spēlētāji būs veikuši mazāk darbības kā citi.
Related Rule(s)