Deductio

Ką reiškia simboliai „+1“ arba „–1“ ir virš jų pavaizduotos trys kortos?

menu
Šie simboliai pavaizduoti ant užuominų kortų ir reiškia, kad jūsų slapto skaičiaus korta yra 1 didesnė arba 1 mažesnė už kažkurią stalo centre atverstą slapto skaičiaus kortą.