Deductio

„+1“ arba „–1“ užuomina

menu

Slaptas skaičius yra 1 didesnis už kažkurį stalo centre atverstą slaptą skaičių.

Slaptas skaičius yra 1 mažesnis už kažkurį stalo centre atverstą slaptą skaičių.