Deductio

SPĖTI KITO ŽAIDĖJO SLAPTĄ SKAIČIŲ

menu

Užuot padėję užuominos kortą, galite spėti skaičių, kurį, jūsų manymu, slepia kitas žaidėjas. Įvardykite skaičių ir žaidėją, kuris, jūsų manymu, jį turi. Nurodytas žaidėjas turi sąžiningai atsakyti, ar šis spėjimas teisingas, ar klaidingas.

Svarbu: jei kito žaidėjo spėjimas apie jūsų slapto skaičiaus kortą buvo neteisingas, jums nereikia jos atversti.

Atlygis už teisingą spėjimą: jūs gaunate atspėtą slapto skaičiaus kortą ir pasidedate priešais save, kaip priminimą, jog šį slaptą skaičių atspėjote. Tada pažiūrėkite į skyrių „Žaidimo pabaiga“ ir pasitikrinkite, ar laimėjote.

Žaidėjas, kurio slaptas skaičius buvo atspėtas, išmeta visas prieš jį esančias užuominų kortas į greta užuominų krūvelės esančią panaudotų užuominų kortų krūvelę ir iš slaptų skaičių krūvelės pasiima naują slapto skaičiaus kortą.

Pavyzdys: savo ėjimo metu Albertas apžiūri Elenos užuominų kortas ir įsitikina, kad jos slaptas skaičius yra „19“. Jis spėja, o jo sprendimas pasirodo esąs teisingas. Albertas pasiima Elenos slapto skaičiaus kortą. Elena išmeta visas priešais save turimas užuominų kortas ir iš slaptų skaičių krūvelės pasiima naują slaptą skaičių.

Pastaba: tik tas žaidėjas, kurio slaptas skaičius buvo atspėtas, atverčia slapto skaičiaus kortą ir išmeta savo užuominų kortas. Likę žaidėjai toliau žaidžia su priešais juos esančiais skaičiais ir užuominomis.

Bauda už neteisingą spėjimą: jūs turite nedelsiant atlikti 2 iš eilės „Dėti užuominos kortą“ veiksmus.

Po kiekvieno veiksmo kortas papildykite.

Šių baudos veiksmų metu negalite naudoti jokių užuominų kortų galių.