Deductio

DĖTI UŽUOMINOS KORTĄ

menu

Iš 3 atverstų užuominų kortų turite išsirinkti 1, kuri teisingai apibūdina jūsų slaptą skaičių, ir padėti ją priešais save stačiai.

Pastaba: rekomenduojame kortas dėti atsuktas į kitus žaidėjus.

Pavyzdys: Elenos slaptas skaičius yra 19. Savo ėjimo metu ji priešais save padeda kortą, reiškiančią „Daugiau arba lygu 7“, nes tai yra tiesa.

Pastaba: pavyzdyje slapto skaičiaus korta „19“ vaizduojama atversta, tačiau įprastai ši korta būtų paslėpta nuo kitų žaidėjų, t. y. užversta.

Jei nė viena iš 3 užuominų kortų neapibūdina jūsų slapto skaičiaus, turite paimti visas 3 užuominų kortas ir padėti priešais save gulsčiai, taip parodydami, kad nė viena iš jų nėra teisinga. Kai kurių kortų apačioje yra pavaizduota kortos galia, kuri gali būti panaudota iš karto po to, kai korta priešais žaidėją padedama stačiai. Gulsčiai padėtose kortose pavaizduotos kortų galios neveiksmingos.

Pavyzdys: Elena negali padėti kortų „Lyginis skaičius“, „Vienženklis skaičius“ arba „Nelygu 9 arba 19“, nes šios kortos neteisingai apibūdina jos slaptą skaičių „19“. Ji paima visas 3 užuominų kortas ir padeda jas priešais save gulsčiai, nenaudodama jų galių.

Svarbu: žaidėjai gali naudotis tik tų kortų galiomis, kurios jų slaptą skaičių apibūdina teisingai (yra padėtos stačiai).

Priešais save padėję 1 arba visas užuominų kortas, papildykite užuominų kortų eilę naujomis kortomis.

Next