Deductio

ŽAIDIMO EIGA

menu

Pradėdami nuo pirmojo žaidėjo, žaidėjai žaidžia paeiliui pagal laikrodžio rodyklę, kol kuris nors laimi žaidimą.

Savo ėjimo metu privalote atlikti vieną iš šių dviejų veiksmų:

1. Dėti užuominos kortą.

2. Spėti kito žaidėjo slaptą skaičių.