Deductio

Lygus arba nelygus

menu

Slaptas skaičius patenka į kortoje nurodytų skaičių intervalą.

Slaptas skaičius nėra lygus jokiam kortoje nurodytam skaičiui arba slaptas skaičius nepatenka į kortoje nurodytų skaičių intervalą.