Deductio

Mažesnis ar didesnis už arba lygus

menu

Slaptas skaičius yra didesnis arba lygus kortoje nurodytam skaičiui.

Slaptas skaičius yra mažesnis arba lygus kortoje nurodytam skaičiui.