Deductio

Frequently Asked Questions

menu
Ar galiu panaudoti už neteisingą spėjimą gautų baudų kortų galias?
Ne
Bauda už neteisingą spėjimą: jūs turite nedelsiant paimti 2 užuominų kortas. Šių baudos veiksmų metu negalite naudoti jokių užuominų kortų galių.
Ar už neteisingą spėjimą skiriama bauda?
Taip
Bauda už neteisingą spėjimą: jūs turite nedelsiant paimti 2 užuominų kortas. Šių baudos veiksmų metu negalite naudoti jokių užuominų kortų galių.
Kas nutiks, jeigu teisingai atspėsiu slaptą skaičių?
Atlygis už teisingą spėjimą: jūs gaunate atspėtą slapto skaičiaus kortą ir pasidedate priešais save kaip priminimą, kad šį slaptą skaičių atspėjote. Tada pažiūrėkite į skyrių „Žaidimo pabaiga“ ir pasitikrinkite, ar laimėjote.
Ar būsiu pašalintas iš žaidimo, jeigu žaidėjas atspės mano slaptą skaičių?
Ne
Žaidėjas, kurio slaptas skaičius buvo atspėtas, išmeta visas priešais jį esančias užuominų kortas į greta užuominų krūvelės esančią panaudotų užuominų kortų krūvelę ir iš slaptų skaičių krūvelės pasiima naują slapto skaičiaus kortą.
Ką daryti su mano užuominų kortomis, jei vienas iš žaidėjų atspės mano slaptą skaičių?
Jas išmeskite
Žaidėjas, kurio slaptas skaičius buvo atspėtas, išmeta visas priešais jį esančias užuominų kortas į greta užuominų krūvelės esančią panaudotų užuominų kortų krūvelę ir iš slaptų skaičių krūvelės pasiima naują slapto skaičiaus kortą.
Ar man reikia atversti slapto skaičiaus kortą, jeigu žaidėjas bandys jį spėti?
Ne
Jei kitas žaidėjas neatspėjo jūsų slapto skaičiaus kortos, jums jos atversti nereikia.
Ar galiu kitiems meluoti apie savo slaptą skaičių?
Žaidimo metu galite sakyti ką tik norite apie savo slaptą skaičių (nors mes to daryti nerekomenduojame), bet kai žaidėjas bandys atspėti jūsų slaptą skaičių, PRIVALOTE sąžiningai atsakyti, ar šis spėjimas teisingas, ar klaidingas.
Ar galiu vieno ėjimo metu spėti daugiau nei vieną slaptą skaičių?
Ne
Užuot padėję užuominos kortą, galite spėti skaičių, kurį, jūsų manymu, slepia kitas žaidėjas. Įvardykite skaičių ir žaidėją, kuris, galvojate, jį turi.
Kiek kartų savo ėjimo metu galiu spėti?
Tik vieną
Užuot padėję užuominos kortą, galite spėti skaičių, kurį, jūsų manymu, slepia kitas žaidėjas. Įvardykite skaičių ir žaidėją, kuris, galvojate, jį turi.
Ką daryti su užuominų kortomis „1 didesnis“ arba „1 mažesnis“, kai atverčiama nauja slapto skaičiaus korta?
Priklauso
Bet kuris žaidėjas, prieš save turintis gulsčiai padėtą užuominos kortą „Slaptas skaičius yra 1 didesnis už kažkurį stalo centre atverstą slaptą skaičių“ arba „Slaptas skaičius yra 1 mažesnis už kažkurį stalo centre atverstą slaptą skaičių“, išmeta ją į panaudotų kortų krūvelę greta užuominų krūvelės. Stačiai padėtos užuominų kortos „Slaptas skaičius yra 1 didesnis už kažkurį stalo centre atverstą slaptą skaičių“ arba „Slaptas skaičius yra 1 mažesnis už kažkurį stalo centre atverstą slaptą skaičių“ lieka žaidime.
Ar galima „Atversk slaptą skaičių“ kortas dar kartą sumaišyti į užuominų kortų krūvelę?
Ne
Panaudotas „Atversk slaptą skaičių“ kortas grąžinkite į dėžutę.
Ką daryti su panaudota „Atversk slaptą skaičių“ užuominos korta?
Grąžinkite į dėžutę
Panaudotą „Atversk slaptą skaičių“ kortą grąžinkite į dėžutę.
Ką daro „Atversk slaptą skaičių“ užuominos korta?
Kai iš užuominų krūvelės atverčiama „Atversk slaptą skaičių“ korta, nedelsdami padėkite ją į žaidimo dėžutę ir paimkite vieną kortą iš slaptų skaičių krūvelės. Padėkite šią kortą atverstą šalia kitų atverstų slaptų skaičių kortų.
Ar galiu naudotis užuominų kortų galiomis, jeigu jos neteisingai apibūdina mano slaptą skaičių?
Ne
Galite naudotis tik tų kortų galiomis, kurios jūsų slaptą skaičių apibūdina teisingai (yra padėtos priešais jus stačiai).
Kaip galiu panaudoti užuominos kortos galią?
Dėdami tos užuominos kortą
Galite naudotis tik tų kortų galiomis, kurios jūsų slaptą skaičių apibūdina teisingai (yra padėtos priešais jus stačiai).
Ar galiu paimti užuominos kortą, kuri pateikia neišsamią informaciją?
Taip
Iš 3 atverstų užuominų kortų turite išsirinkti 1, kuri teisingai apibūdina jūsų slaptą skaičių, ir padėti ją priešais save stačiai.
Ką daryti, jeigu nė viena iš užuominų kortų neapibūdina mano slapto skaičiaus?
Paimkite visas užuominų kortas
Jei nė viena iš 3 užuominų kortų neapibūdina jūsų slapto skaičiaus, turite paimti visas 3 užuominų kortas ir padėti priešais save gulsčiai, taip parodydami, kad nė viena iš jų nėra teisinga.
Ar galiu paimti užuominos kortą, kuri neapibūdina mano slapto skaičiaus?
Ne
Iš 3 atverstų užuominų kortų turite išsirinkti 1, kuri teisingai apibūdina jūsų slaptą skaičių, ir padėti ją priešais save stačiai.
Kaip dėti užuominų kortas?
Iš 3 atverstų užuominų kortų turite išsirinkti 1, kuri teisingai apibūdina jūsų slaptą skaičių, ir padėti ją priešais save stačiai.
Kada žaidimas baigiasi?
„Deductio“ žaidime turite teisingai atspėti reikiamą slaptų skaičių kortų kiekį; jeigu žaidžiate dviese, turite atspėti 3 kortas, jeigu žaidžiate trise ar keturiese – 2 kortas.
Related Rule(s)
Ką galiu padaryti savo ėjimo metu?
Savo ėjimo metu privalote atlikti vieną iš šių dviejų veiksmų: dėti užuominos kortą ARBA spėti kito žaidėjo slaptą skaičių.
Related Rule(s)
Ką reiškia simboliai „+1“ arba „–1“ ir virš jų pavaizduotos trys kortos?
Šie simboliai pavaizduoti ant užuominų kortų ir reiškia, kad jūsų slapto skaičiaus korta yra 1 didesnė arba 1 mažesnė už kažkurią stalo centre atverstą slapto skaičiaus kortą.
Ką reiškia # simbolis ant slapto skaičiaus kortos?
Skaitmenų skaičių
Simboliai # ir ## ant slaptų skaičių kortų nurodo, kiek skaičius turi skaitmenų: 1 arba 2. Kai kuriose užuominų kortose nurodomas slaptų skaičių skaitmenų skaičius.
Related Rule(s)
Kur padėti slapto skaičiaus kortą, į kurią pažiūrėjau panaudodamas akimi pavaizduotą galią?
Krūvelės apačioje
Panaudoję kortos galią pažiūrėti į 1 arba 2 viršutines slaptų skaičių krūvelės kortas, tas kortas grąžinkite į krūvelės apačią.
Ką daro akimi pavaizduota galia?
Galia, pavaizduota akimi ir virš jos esančiais vienos ar dviejų kortų ženklais, leidžia pažiūrėti į 1 ar 2 viršutines slaptų skaičių krūvelės kortas, ir nerodyti jų kitiems žaidėjams.
Ką daro didinamuoju stiklu pavaizduota galia?
Laisvas spėjimas
Didinamuoju stiklu pavaizduota galia leidžia vieną kartą spėti skaičių ir už klaidingą spėjimą negauti baudos.
Related Rule(s)
Ar pasiruošimas žaidimui skiriasi, esant skirtingam žaidėjų skaičiui?
Taip
Vienintelis žaidimo pasiruošimo skirtumas – žaidime naudojamų „Atversk slaptą skaičių“ užuominų kortų skaičius. Jeigu žaidžiate keturiese, 2 tokias kortas grąžinkite į žaidimo dėžutę ir žaiskite tik su 5 kortomis.
Kiek žaidime yra „Atversk slaptą skaičių“ užuominų kortų?
Priklauso
Iš viso yra 7 „Atversk slaptą skaičių“ užuominų kortos, bet jeigu žaidžiate keturiese, iš jų naudojamos tik 5.
Kiek žaidime yra slaptų skaičių kortų?
20
Žaidime yra 20 slaptų skaičių kortų nuo 1 iki 20.
Related Rule(s)