Deductio

Ar būsiu pašalintas iš žaidimo, jeigu žaidėjas atspės mano slaptą skaičių?

menu
Ne
Žaidėjas, kurio slaptas skaičius buvo atspėtas, išmeta visas priešais jį esančias užuominų kortas į greta užuominų krūvelės esančią panaudotų užuominų kortų krūvelę ir iš slaptų skaičių krūvelės pasiima naują slapto skaičiaus kortą.