Deductio

Kas nutiks, jeigu teisingai atspėsiu slaptą skaičių?

menu
Atlygis už teisingą spėjimą: jūs gaunate atspėtą slapto skaičiaus kortą ir pasidedate priešais save kaip priminimą, kad šį slaptą skaičių atspėjote. Tada pažiūrėkite į skyrių „Žaidimo pabaiga“ ir pasitikrinkite, ar laimėjote.