Deductio

Mida teeb suurendusklaasi märgiga võime?

menu
Arva trahvita
Suurendusklaasi märgiga võime võimaldab sul arvata salaarvu, saamata trahvi valesti arvamise eest.
Related Rule(s)