Deductio

SALAARVU AVALIKUSTAMISE VIHJEKAART

menu

Kui vihjepakist ilmub välja salaarvu avalikustamise kaart, pane see kohe tagasi karpi ja võta salaarvude kaardipakist üks kaart. Pane kaart pildiga ülespidi teiste pildiga ülespidi salaarvukaartide kõrvale. Need kaardid näitavad, millised arvud ei saa olla ühegi mängija salaarvud.

Kui salaarvukaart on lisatud salaarvude ritta, täiendage pildiga ülespidi vihjekaartide rida.

Näide: Helen täiendab oma mängukorra lõpus vihjekaartide rida, mille käigus ilmub välja salaarvu avalikustamise kaart. Helen paneb selle kaardi kohe tagasi karpi, võtab salaarvude kaardipakist kaardi ning paneb selle teiste pildiga ülespidi salaarvukaartide kõrvale. Välja ilmus salaarv „11“ ning mängijad teavad nüüd, et see ei saa olla arv, mida teised mängijad püüavad varjata.

Mängijad, kelle ees on horisontaalselt vihjekaart „Salaarv on 1 võrra suurem (või 1 võrra väiksem) kui mõni pildiga ülespidi salaarv“, panevad selle vihjepaki kõrvale mahaläinud kaartide virna.

Oluline: iga mängija mängukorra lõpus peab vihjekaartide reas alati olema täpselt 3 pildiga ülespidi kaarti.

Kui vihjepakk saab otsa, segage läbi mahaläinud kaartide virn ja moodustage uus vihjepakk. Ärge segage pakki tagasi ühtegi salajase arvu avalikustamise kaarti!