Deductio

KÄI VIHJEKAART

menu

Vali 3 avalikustatud vihjekaardi hulgast 1 kaart, mis kirjeldab tõepäraselt sinu salaarvu ja aseta see vertikaalselt enda ette.

NB! Me soovitame asetada kaardid nii, et need on suunatud teiste mängijate poole.

Näide: Heleni salaarv on 19. Oma mängukorra ajal paneb Helen enda ette kaardi, mis ütleb tõeselt, et tema salaarv „On suurem kui 7 või võrdne arvuga 7“.

Kui ükski 3 vihjekaardist ei kirjelda sinu salaarvu, pead võtma kõik 3 vihjekaarti ja asetama need horisontaalselt enda ette, näidates sellega, et ükski neist pole tõene.

Mõne kaardi alaosas on märgitud võime, mille võid käivitada kohe pärast seda, kui oled asetanud kaardi vertikaalselt enda ette. Horisontaalselt asetatud kaartide võimed ei käivitu.

Näide: Helen ei saa kasutada kaarte „On paarisarv“, „On ühekohaline arv“ ega „Ei ole 9 ega 19“, kuna need kaardid ei kirjelda tõepäraselt tema salaarvu „19“. Ta võtab kõik 3 vihjekaarti ja paneb need horisontaalselt enda ette, käivitamata ühtegi võimet.

Oluline: mängijad saavad käivitada ainult nende endi ette (vertikaalselt) käidud kaartide võimeid, mis kirjeldavad tõepäraselt nende salaarvu.

Täienda pärast 1 või kõigi vihjekaartide enda ette asetamist pildiga ülespidi vihjekaartide rida, et asendada käidud kaardid.