Deductio

Võrdub/ei võrdu

menu

Salaarv jääb kaardil näidatud arvude vahemikku.

Salaarv ei võrdu ühegi kaardil näidatud arvuga või salaarv ei jää kaardil näidatud arvude vahemikku.