Deductio

Ühe- ja kahekohaline number

menu

Salaarv on ühekohaline (1–9).

Salaarv on kahekohaline (10–20).