Karakum

Kuidas arvutada kokku punktid?

menu
Iga mängija liidab kokku oma karavanis olevate kaamelikaartide eest saadud punktid. Karavanijuhist vasakul olevate kaamelite eest saab pool kaardil näidatud punktidest (ümardatud alla).