Karakum

Frequently Asked Questions

menu
Kas viigi korral on võimalik võitja välja selgitada?
Jah
Viigi korral võidab pikima karavaniga mängija. Kui mängijad on ikka viigis, läheb võit nende vahel jagamisele!
Related Rule(s)
Kuidas arvutada kokku punktid?
Iga mängija liidab kokku oma karavanis olevate kaamelikaartide eest saadud punktid. Karavanijuhist vasakul olevate kaamelite eest saab pool kaardil näidatud punktidest (ümardatud alla).
Kas kõik mängijad saavad teha mängu käigus sama palju tegevusi?
Sõltub olukorrast
Võib juhtuda, et mõni mängija saab mängu käigus teha teistest vähem tegevusi.
Related Rule(s)
Millal mäng lõpeb?
Kui turule pole võimalik lisada uut kaamelikaarti (sest kaamelikaartide pakk on otsas), saab mäng läbi.
Related Rule(s)
Kuhu panen ostetud kaameli?
Oma karavani
Pärast kaamelikaardi ostmist peab mängija selle kohe oma karavani lisama.
Mitu kaupa pean ühe kaameli eest maksma?
Number kaamelikaardil näitab, kui palju kaupu peab mängija kulutama, et seda kaamelikaarti endale saada. Ärge unustage järele vaadata, ega kaameli eest ei tule maksta lisamaksu. Mängija võib kaamelikaartide ostmisel kasutada kahte samasugust kaupa ühe nõutud kaubakaardi asemel.
Kas võin kaameleid ostes võtta neid kaamelikaartide paki pealt?
Ei või
Mängija võib turult osta vaid ühe pildiga ülespoole kaamelikaardi.
Related Rule(s)
Kas võin oma mängukorra ajal osta mitu kaamelit?
Ei või
Mängija võib turult osta vaid ühe pildiga ülespoole kaamelikaardi.
Related Rule(s)
Kuidas saan kaameleid?
Kaamelite saamiseks tuleb neid osta.
Related Rule(s)
Kas mängija käes olevate kaartide hulk on piiratud?
Ei ole
Mängija käes olevate kaartide hulk pole piiratud.
Related Rule(s)
Mis juhtub, kui ressursikaartide pakk saab otsa?
Kui ressursipakk saab otsa, segatakse mahapandud ressursikaardid ära ja tehakse neist uus pakk.
Related Rule(s)
Kas pärast pildiga ülespoole kaardi võtmist tuleb tõmmata selle asemele kohe uus kaubakaart?
Jah
Kui valitakse pildiga ülespoole kaart, tõmmatakse selle asemele kohe ressursipakist uus kaart. Kui ressursipakk saab otsa, segatakse mahapandud ressursikaardid ära ja tehakse neist uus pakk.
Related Rule(s)
Kuidas saan ressursse juurde?
Mängija võib võtta ühe pildiga ülespoole kullakaardi või kaks kaubakaarti omal valikul kas pakist või pildiga ülespoole kaartide hulgast.
Related Rule(s)
Mida saan teha oma mängukorra ajal?
Ühe tegevuse
Iga oma käigu ajal teeb mängija ühe kahest võimalikust tegevusest: kogub ressursse või ostab kaameli.
Mis juhtub, kui võtan pildiga allapoole ressursikaartide pakist kullakaardi?
Kui mängija tõmbab kullakaardi ressursipakist, võib ta ikka võtta teise kaardi, mis pole pildiga ülespoole kullakaart.
Kas võin pärast kaameli hinnaga 1 ostmist võtta kullakaardi?
Jah
Mängija võib vabalt valida ühe pildiga ülespoole ressursikaardi (isegi kulla) ning tõmmata selle asemele uue kaardi, või võtta omale kaardi ressursipakist.
Related Rule(s)
Milliseid kaubakaarte saan võtta, kui olen ostnud kaameli hinnaga 1?
Mistahes kaubakaardi
Mängija võib vabalt valida ühe pildiga ülespoole ressursikaardi (isegi kulla) ning tõmmata selle asemele uue kaardi, või võtta omale kaardi ressursipakist.
Related Rule(s)
Miks on kaamelid hinnaga 1 erilised?
Kui mängija ostab kaameli, mille hind on 1, võib ta lisaks võtta ühe tasuta ressursikaardi.
Related Rule(s)
Mis juhtub, kui mängu lõpus on mõni kaamel endiselt karavanijuhist vasakul?
Selliste kaamelite eest saab mängu lõpus pool kaardil näidatud punktidest (ümardatud alla).
Kas karavanijuhist vasakule asetatud kaameli saab hiljem lisada karavani?
Jah
Niipea kui karavanijuhist vasakul asuva kaameli saab karavani lisada, teeb mängija seda kohe.
Mis juhtub, kui ostan kaameli, mida ma ei saa lisada oma karavani?
Kui ostetud kaamel ei sobi numbri või värvi poolest eelmise kaameli kõrvale, võib selle asetada karavanijuhist vasakule. Seda võimalust tohib kasutada üksnes siis, kui mängija ei saa ostetud kaamelit oma karavani lisada.
Kas kaamelikaartide asetamisel on erireegleid?
Jah
Kaamelid asetatakse karavanijuhist või varem ostetud kaamelitest paremale. Karavanijuhi kõrvale võib asetada vabalt valitud kaameli. Kõik ülejäänud kaamelid peavad olema sama värvi või sama numbriga kui eelmine kaamelikaart.
Mis on karavan?
Karavan on mängu jooksul mängija ostetud kaamelikaartidest moodustatud rida. Kaamelid asetatakse karavanijuhist paremale ja need peavad olema sama värvi või sama numbriga kui eelmine kaamelikaart.
Kui ostan kaamelikaardi lisamaksuga, kas saan selle eest rohkem punkte?
Ei saa
Kuigi mängijad peavad lisamaksuga kaamelite eest maksma rohkem, ei saa nad nende eest mängu lõpus rohkem punkte.
Related Rule(s)
Kas lisamaks on alati seotud sama värvi kaamelikaardiga?
Ei ole
Pärast kaamelikaardi ostmist liiguta kõiki kaamelikaarte paremale, nii et paki kõrval olev koht jääks tühjaks. Tõmba pakist uus kaart ja aseta see tühjale kohale. See tähendab, et iga kaameli ostuga võib lisamaksu vajavate kaamelikaartide värv muutuda.
Related Rule(s)
Milliste kaamelikaartide eest tuleb maksta lisamaksu?
Kaamelipaki kõrval oleva kaameli värv näitab, mis värvi kaamelikaartide eest tuleb tasuda 1 kauba võrra rohkem.
Related Rule(s)
Mitu erinevat värvi kaupa mängus on?
5
Mängus on 5 tüüpi kaupa: ehted (sinine), siid (lilla), vürtsid (punane), mesi (oranž) ja paber (roheline).
Related Rule(s)
Mis on turg?
Kaamelirida
Kaamelikaartide paki kõrval olevat kaamelirida nimetatakse turuks.
Related Rule(s)
Mis on kaamelikaardid?
Kaamelikaartidest moodustavad mängijad karavane ja nende eest saab mängu lõpus punkte. Number kaamelikaardil näitab, mitu kaubakaarti peab mängija selle kaamelikaardi ostmiseks kulutama ja mitu punkti selle kaameli eest saab.
Related Rule(s)
Mis on kullakaardid?
Universaalne ressurss
Lisaks kaupadele on mängus veel üks eriline ressursikaart — kuld, mida saab kasutada mistahes kauba asemel.
Related Rule(s)
Kes alustab mängu?
Mängu alustab noorim mängija, seejärel teevad mängijad käike kordamööda päripäeva.
Related Rule(s)
Kas 3 mängijaga mängides on erireegleid?
Ettevalmistusetapis
Kolme mängijaga mängides mängureeglid ei muutu. Ainus erinevus on ettevalmistusetapis, mil kaamelipakist tuleb eemaldada 8 suvalist kaamelikaarti. See on ainus erinevus.
Related Rule(s)
Kas 2 mängijaga mängides on erireegleid?
Ettevalmistusetapis
Kahe mängijaga mängides mängureeglid ei muutu. Ainus erinevus on ettevalmistusetapis, mil kaamelipakist tuleb eemaldada 12 suvalist kaamelikaarti. See on ainus erinevus.
Related Rule(s)
Kuidas mängu ette valmistada?
See the following rule(s) to find an answer to this question.
Related Rule(s)
Mida teeb karavanijuhi kaart?
Mitte midagi
Karavanijuhi kaart on mängija alguskaart. Selle ainus eesmärk on eraldada mängija karavani kaamelikaartidest, mille eest saab mängu lõpus vähem punkte.
Related Rule(s)
Mis on mängu eesmärk?
Saada kõige rohkem punke
Related Rule(s)