Karakum

Ressursside kogumine

menu

Mängija võib võtta ühe pildiga ülespoole kullakaardi või kaks kaubakaarti omal valikul kas pakist või pildiga ülespoole kaartide hulgast. Kui valitakse pildiga ülespoole kaart, tõmmatakse selle asemele kohe ressursipakist uus kaart. Kui ressursipakk saab otsa, segatakse mahapandud ressursikaardid ära ja tehakse neist uus pakk.

Mängija ei saa oma teiseks kaardiks valida pildiga ülespoole kullakaarti.

Märkus: Kui mängija tõmbab juhtumisi kullakaardi pildiga allapoole ressursipakist, võib ta ikka võtta teise kaardi, mis pole pildiga ülespoole kullakaart.

Mängija käes olevate kaartide hulk pole piiratud.