Bang!

Hahmot

menu

Sekoittakaa hahmokortit ja jakakaa yksi jokaiselle pelaajalle kuvapuoli ylöspäin. Kukin pelaaja ilmoittaa hahmonsa nimen ja lukee kykynsä ääneen.

Kukin pelaaja ottaa hahmokorttinsa mukaisen määrän luoteja ja laittaa ne pelilaudalle. Sheriffillä on yksi lisäluoti. Ota lisäluoti ja laita se sheriffin pelilaudalle.