Bang!

Heitä pois kortti

menu

Pakota hävittämään kortti: Voit pakottaa valitun pelaajan hävittämään yhden kortin satunnaisesti hänen kädestään, tai saat valita yhden kortin hänen edestään.

Related Rule(s)