Deductio

Kad beidzas spēle?

menu
Spēlē „Deductio“ tev ir noteiktu skaitu reižu pareizi jāatmin cita spēlētāja slepenais skaitlis. Divu spēlētāju spēlē — 3 reizes, bet trīs vai četru spēlētāju spēlē — 2 reizes.
Related Rule(s)