Deductio

PAVEDIENA KĀRTS „ATKLĀJ SLEPENO SKAITLI“

menu

Katru reizi, kad no pavedienu kaudzītes tiek atklāta kārts „Atklāj slepeno skaitli“, kārti uzreiz atliec spēles kastē un tad pacel kārti no slepeno skaitļu kaudzītes. Novieto to blakus pārējām atklātajām slepeno skaitļu kārtīm. Uz šīm kārtīm attēloti skaitļi, kas nevar būt neviena spēlētāja slepenais skaitlis.

Kad slepenā skaitļa kārts ir pievienota slepeno skaitļu rindai, atjauno atklāto pavedienu kāršu rindu.

Piemērs: Helēna, sava gājiena beigās atjaunojot pavedienu kāršu rindu, atklāj kārti „Atklāj slepeno skaitli“. Šī kārts tiek tūlīt atlikta spēles kastē, Helēna paceļ kārti no slepeno skaitļu kaudzītes un novieto to blakus pārējām atklātajām slepeno skaitļu kārtīm.

Atklātais slepenais skaitlis ir 11, kas nozīmē, ka visi spēlētāji tagad zina, ka 11 nevar būt slepenais skaitlis, ko pārējie spēlētāji cenšas paturēt slepenībā.

Visi spēlētāji, kuru priekšā horizontāli novietota pavediena kārts „Slepenais skaitlis ir par 1 skaitli lielāks (vai par 1 skaitli mazāks) par kādu no atklātajiem slepenajiem skaitļiem“, šo kārti novieto izlietoto kāršu kaudzītē blakus pavedienu kaudzītei.

Svarīgi! Tava gājiena beigās pavedienu kāršu rindā vienmēr jābūt tieši 3 atklātām kārtīm.

Ja pavedienu kaudzītē beidzas kārtis, sajauc izlietoto kāršu kaudzīti, lai izveidotu jaunu pavedienu kaudzīti. Neiejauc nevienu „Atklāj slepeno skaitli“ kārti jaunajā kaudzītē!