Deductio

Vienāds / nav vienāds

menu

Slepenais skaitlis atrodas uz kārts attēloto skaitļu diapazonā.

Slepenais skaitlis nav vienāds ne ar vienu no skaitļiem, kas attēloti uz kārts, vai slepenais skaitlis neatrodas uz kārts attēloto skaitļu diapazonā.