Deductio

Ko nozīmē # simbols uz slepenā skaitļa kārts?

menu
Ciparu skaitu
# vai ## simbols uz slepenā skaitļa kārts nosaka, cik ciparu ir skaitlim — 1 vai 2. Dažas pavedienu kārtis atsaucas uz slepenā skaitļa ciparu skaitu.