Deductio

Ko dara „Atklāj slepeno skaitli“ kārts?

menu
Katru reizi, kad no pavedienu kaudzītes tiek atklāta „Atklāj slepeno skaitli“ kārts, nekavējoties nolieciet to atpakaļ kastē un atklājiet kārti no slepeno skaitļu kaudzītes. Novietojiet šo kārti blakus jau atklātajiem slepenajiem skaitļiem.