Deductio

Ko dara palielināmā stikla spēja?

menu
Minējums bez sekām
Palielināmā stikla spēja atļauj spēlētājam veikt minējumu, nesaņemot sodu, ja minējums bija nepareizs.
Related Rule(s)