Zing-a-Zam

Kad beidzas raunds?

menu
Raunds beidzas, kad katrs spēlētājs ir izspēlējis pa vienai kārtij.
Related Rule(s)