Zing-a-Zam

Ko dod kārts ar vērtību 2?

menu
Nozodz punktu.
Ja iespējams, tev jāpaņem viena kārts no cita spēlētāja punktu kaudzītes un jānovieto tā savā punktu kaudzītē.
Related Rule(s)