Zing-a-Zam

Ko dod kārts ar vērtību 4?

menu
Tu pacel kaķa kompanjona kārti un pievieno to savai rokai ar attēlu vērstu pret sevi.