Zing-a-Zam

Vai burvestība no kārts ar vērtību 7 tiek pārcelta uz nākamo raundu?

menu
Nē.
Visas burvestības tiek izmantotas tajā raundā, kurā kārts izspēlēta. Var gadīties, ka burvestību nav iespējams izmantot. Tādā gadījumā tā tiek izlaista.
Related Rule(s)