Zing-a-Zam

Mida teeb kaart nr 2?

menu
Varastab punkti
Kui võimalik, võta kaasmängija punktivirnast üks kaart ja pane see pildiga alaspidi oma punktivirna.
Related Rule(s)