Zing-a-Zam

Mitmest mängust koosnev mäng

menu

Mitme mängu järjest mängimine on iseäranis põnev 2 või 3 mängijaga mängides, mil üksikud mängud on tavaliselt kiired ja tormilised!

Mängige esimene mäng tavapäraselt. Mängu lõpus lugege kokku oma punktivirnas olevad kaardid. Üks mängijaist kirjutab üles kõigi mängijate punktisummad.

Iga järgneva mängu alguses mängu ettevalmistusetapis pöörab madalaima punktisummaga mängija (või mängijad) ümber veel ühe oma käes oleva kaardi. See tähendab, et mängu alguses on mängija poole esiküljega kaks mängija käes olevat kaarti (ühe asemel).

Mängu alustab suurima punktisummaga mängija. Kui sama punktisumma on mitmel mängijal, alustab neist vanim. Pärast kolme mängu (või nii mitut, kui olete otsustanud mängida) liitke mängudes saadud punktisummad kokku. Võidab kõigi mängude peale suurima punktisumma kogunud mängija, kes kuulutatakse meistervõluriks!