El Grande

Vaihe 5: Täysi pisteytys

menu

Kun kierrosnappula siirtyy pisteytysruutuun , käynnistetään täysi pisteytys. Täysi pisteytys tehdään kolmannen, kuudennen ja yhdeksännen kierroksen jälkeen.

Huom: Katso 2 ja 3 pelaajan pelien täyden pisteytyksen erot pisteenlasku osiosta.

Jokaisella alueella ja Castillolla on pisteytyslaatta, joka näyttää montako pistettä pelaajat, joilla on eniten, toiseksi eniten tai kolmanneksi eniten Caballeroja saavat.

Suorittakaa täysi pisteytys tässä järjestyksessä: a) Valitkaa alue salaisella kiekolla b) Pisteyttäkää Castillo ja siirtäkää Caballerot pelilaudalle c) Pisteyttäkää kaikki alueet

Kierrosradan vieressä oleva pisteytysohje muistuttaa näistä vaiheista.

Aseta salainen kiekko

Kaikki pelaajat valitsevat yhtä aikaa, mille alueelle haluavat lähettää kaikki Caballeronsa Castillosta. Asettakaa salaisten kiekkojenne nuolet osoittamaan valitsemaanne aluetta ja laittakaa kiekot pöydälle kuvapuoli alaspäin.

Huom: Et voi jakaa Castillosta lähetettyjä Caballeroja useammalle alueelle, vaan kaikki pitää lähettää yhdelle alueelle.

Muista: Kuninkaan alue on suojattu, eli et voi lähettää sinne Caballeroja Castillosta. Jos valitset kuninkaan alueen tai asetat nuolen epäselvästi, lähetät Caballerot takaisin hoviin.

Pisteyttäkää Castillo ja siirtäkää Caballerot pelilaudalle

Pisteyttäkää seuraavaksi castillo. Avatkaa portti, jotta Caballerot pääsevät putoamaan Castillosta pöydälle. Lajitelkaa ja laskekaa Caballerot väreittäin. Kuten pisteytyslaatassa näkyy, eniten Caballeroja Castilloon pelannut pelaaja saa 5 pistettä. Toiseksi eniten pelannut saa 3 pistettä ja kolmanneksi eniten yhden pisteen.

Huom: Tasatilanteiden ratkaisun ohjeet ovat alempana.

Huom: Castillon viereen on painettu kaksi pisteytyslaattaa, jotta pistearvot näkee joka puolelta pelilautaa. Castillo pisteytetään kuitenkin vain kerran kuten alueetkin.

Merkitkää saadut pisteet siirtämällä pistenappuloita pisteradalla.

Castillon pisteyttämisen jälkeen kääntäkää salaiset kiekot kuvapuoli ylöspäin ja siirtäkää Caballerot Castillosta valituille alueille.

Esimerkki: Tyhjennätte Castillon ja lajittelette Caballerot. Sinulla on Castillossa 3 Caballeroa, sinisellä 2 ja oranssilla 1. Sinulla on enemmistö ja saat 5 pistettä, sinisellä on toiseksi eniten ja hän saa 3 pistettä. Oranssilla on kolmanneksi eniten, millä hän saa 1 pisteen. Vihreällä ei ole yhtään Caballeroa Castillossa, joten hän ei saa pisteitä.

Siirrät omaa pistenappulaasi 5 askelta eteenpäin.

Tämän jälkeen käännätte salaiset kiekot näkyviin. Sinä siirrät omat 3 Caballeroasi Castillosta Granadaan.

Pisteyttäkää kaikki alueet

Pisteyttäkää alueet pisteytysohjeen mukaisessa järjestyksessä ylhäältä alaspäin. Pisteyttäkää kaikki alueet samoilla pisteytyssäännöillä kuin Castillo. Lajitelkaa ja laskekaa ensin montako Caballeroa kullakin pelaajalla on pisteytettävällä alueella.

Sitten jakakaa pisteitä kolmelle eniten Caballeroja alueella omistavalle pelaajalle alueen pisteytyslaatan mukaisesti. Jos pelaajalla ei ole yhtään Caballeroa alueella, hän ei voi saada alueelta pisteitä.

Tärkeää: Grande voi antaa lisäpisteitä (selitetään alempana), mutta Grandea ei lasketa Caballeroksi.

Alueet pisteytetään pisteytysohjeen mukaisesti ylhäältä alaspäin yksi kerrallaan.

Esimerkki: Ensimmäiseksi pisteytätte Galician. Oranssilla on 4 Caballerollaan enemmistö alueella, joten hän saa 4 pistettä. Sinisellä on 3 Caballeroa eli hän saa 2 pistettä. Sinä olet kolmas 2 Caballerolla. Galiciasta ei kuitenkaan jaeta pisteitä kolmannelle sijalle. Myöskään vihreä ei saa yhtään pistettä neljännellä sijalla.

Tasatilanteiden ratkaiseminen

Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on yhtä monta Caballeroa alueella tai Castillossa, kaikki tasasijalla olevat saavat yhtä sijaa alemman sijan pisteet.

Esimerkki: Seuraavana pisteytetään Navarra. Sinulla, sinisellä ja vihreällä on kaikilla Navarrassa 2 Caballeroa. Muista, että vihreän Grandea ei lasketa Caballeroksi.

Kaikki kolme ovat tasoissa ensimmäisellä sijalla, joten kaikkien katsotaan olevan toisella sijalla ja kaikki saavat 3 pistettä. Oranssilla on 1 Caballero, joten hän saa kolmannelta sijalta 1 pisteen.

Siirtäkää kierrosnappulaa täyden pisteytyksen jälkeen ja aloittakaa uusi kierros. Kolmannen täyden pisteytyksen jälkeen siirtykää kohtaan ”Pelin loppu”.

Kuninkaan bonus ja Granden bonus

Jos sinulla on enemmistö kuninkaan alueella, saat 2 ylimääräistä pistettä, kun alue pisteytetään.

Jos sinulla on enemmistö alueella, jossa Grandesi on, saat 2 ylimääräistä pistettä, kun alue pisteytetään. Huom: Tasatilanteessa et koskaan saa ylimääräisiä pisteitä.

Nämä bonukset ovat voimassa sekä täydessä pisteytyksessä että korttipisteytyksissä.

Huom: Voit saada samalta alueelta sekä kuninkaan bonuksen että Granden bonuksen.

Pisteytyslaatta

Kahta siirrettävää pisteytyslaattaa voi pelata tai siirtää vain Säädös-toimintakortilla. Siirrettävä pisteytyslaatta peittää alueen painetun pisteytyslaatan. Kullakin alueella voi olla vain yksi pisteytyslaatta.

Esimerkki: Sevillan pisteytyksessä sinisellä ja vihreällä on molemmilla 2 Caballeroa, joten he jakavat toisen sijan. Siksi sininen ei saa Granden bonusta.

Sininen ja vihreä saavat molemmat 3 pistettä ja sinä saat yhden pisteen

Granadassa sinulla on enemmistö 3 Caballerolla. Koska Grandesi on myös Granadassa, saat 2 ylimääräistä pistettä. Koska tämä on myös kuninkaan alue, saat vielä 2 ylimääräistä pistettä kuninkaan bonuksena. Saat yhteensä 10 pistettä.

Oranssi ja vihreä saavat kumpikin 1 pisteen kolmannesta sijasta.

Esimerkki: Siirrät pisteytyslaatan Kastiliaan (Castilla) vähentääksesi sieltä saatavia pisteitä.