Dragomino

Esittele löytösi

menu

Aseta ottamasi domino omalle tutkimusalueellesi, niin että se yhdistyy ainakin yhdeltä sivultaan johonkin toiseen dominoon.