Karakum

Kas atsitiks, jei nuo užverstos išteklių krūvelės viršaus paimsiu aukso kortą?

menu
Jei nuo užverstos išteklių krūvelės viršaus paimate aukso kortą, jūs vis tiek galite imti antrąją ištekliaus kortą (išskyrus atverstą aukso kortą).