Karakum

Ar žaidimo metu visi žaidėjai atlieka vienodą skaičių ėjimų?

menu
Nebūtinai.
Gali atsitikti taip, kad kai kurie žaidėjai atliks mažiau ėjimų nei kiti.
Related Rule(s)