Karakum

Už kurias kupranugarių kortas reikia mokėti papildomą mokestį?

menu
Šalia kupranugarių krūvelės esančios atverstos kupranugario kortos spalva nurodo, už kurios spalvos kupranugarių kortas dabar reikia sumokėti viena preke daugiau.
Related Rule(s)