Zing-a-Zam

Raundo nugalėtojo išaiškinimas lygiųjų atveju

menu

Aukščiausią kortą padėjęs žaidėjas laimi raundą ir visas laimėtas kortas pasideda užverstas ant savo taškų kortų krūvelės viršaus.

Jei daugiau nei vienas žaidėjas padėjo didžiausią skaičių, raundą laimi paskutinis tokį skaičių padėjęs žaidėjas.

Dėmesio! Korta su skaičiumi 1 visada laimės raunde, kuriame yra korta su skaičiumi 8, nesvarbu, kokios kitos kortos buvo padėtos. Jei keli žaidėjai padėjo kortą su skaičiumi 1, raundą laimi paskutinis tokią kortą padėjęs žaidėjas.